Skip to main content

In Tekenkuns moet leerders konseptuele sowel as tegniese vaardighede verwerf om `n oorspronklike visie en styl te ontwikkel. Die vak word verder ook beskou as `n goeie basis vir `n verskeidenheid kunsrigtings wat op tersiêre vlak gevolg kan word.

Graad 10: Leerders fokus hoofsaaklik op tegnieke met tradisionele media soos potlood en houtskool, en leer `n verskeidenheid waarnemings- en komposisionele strategieë aan. Daar word deurgaans gemik na `n hoë vlak van realisme.

Graad 11: Daar word van leerders verwag om die simboliese potensiaal van die verbeelding in ag te neem en te leer hoe om bronmateriaal te verwerk tot `n eie beeld ten einde dieper betekenis aan hul werk te verleen. `n Meer eksperimentele benadering word gevolg ten opsigte van medium en tegniek, en `n aantal minder bekende media word bekend gestel.

Graad 12: Leerders moet ‘n hoë graad van tegniese vaardigheid in `n aantal media hê en mag kies om op `n gunsteling medium te fokus vir die opbou van hul matriekportefeulje. Daar word van hulle verwag om ‘n individualistiese benadering tot onderwerp en styl te ontwikkel.