Skip to main content

Gedurende die drie jaar van grade 10 tot 12 word navorsings- en tekenvaardighede beklemtoon om skeppende denke te stimuleer. Leerders word die basiese ontwerpbeginsels aangeleer wat verband hou met tipografie en twee-dimensionele komposisie. Ons werk met verskeie mediums soos gouache, waterverf, pen en ink, collage en drukkuns. Projekte is gerig op spesifieke areas in die kommersiële kunsindustrie en leerders word geleer om tot ‘n spesifieke gehoor te kommunikeer deur hul illustrasies. Projekte kan boekillustrasies, plakkate, CD omslae, maatskappy logos, beeldmateriaal vir rekenaarspeletjies en produkverpakkings insluit. Illustrasie as ‘n vak verbeter visuele geletterdheid en visuele kommunikasie vaardighede. Dit berei leerders voor om in ‘n verskeidenheid ontwerploopbane, soos grafiese ontwerp, boek illustrasie, mode-ontwerp en redaksionele ontwerp, te gaan studeer.

Graad 10: Die basiese beginsels van ontwerp word bekendgestel, asook ‘n verskeidenheid illustrasietegnieke, storiebou, kleurbewustheid en die verhouding tussen teks en beeld.

Graad 11: Leerders word aangemoedig om hul eie illustrasiestyl te ontwikkel deur voort te bou op die kennis wat hulle in graad 10.

Graad 12: Leerders werk onafhanklik aan vasgestelde projekte. Hulle mag enige tegniek kies of die projekte volgens hul belangstelling aanpas. Hulle mag persoonlike interpretasies insluit en eksperimenteer met media in die uitvoer van projekte.