Skip to main content

GRAAD 8-9: ALGEMENE KUNS

 

In graad 8 en 9 mag leerders kies om ‘n kursus in Algemene Kuns te neem. Die klem is op die praktiese komponent. Die grade 8 en 9 vorm ‘n eenheid. Leerders word bekend gestel aan meeste van die Ontwerp en Visuele Kunste dissiplines wat aangebied word as vakkeuses vanaf grade 10 tot 12.

Hierdie blootstelling maak dit vir hulle moontlik om teen die einde van graad 9 ‘n ingeligte besluit te maak tydens hulle vakkeuses vir grade 10 tot 12.

Die vak Algemene Kuns is afsonderlik van die verpligte leerarea van Skeppende Kuns en nie deel van die Grade 8 en 9 Nasionale kurrikullum nie.