Skip to main content

GRADE 10-12 VAKKEUSES

 

Leerders mag slegs EEN van die twee kunsvakke, ONTWERP of VISUELE KUNSTE, as deel van hul vakkeuse neem.

Graad 10 – 12

In graad 10 word die basiese konsepte, tegnieke en vaardighede in ‘n spesifieke dissipline aan leerders gebied. In graad 11 word van leerders verwag om hierdie basiese konsepte en vaardighede te begin interpreteer. In graad 12 word die leerders meer vryheid gegee om hul formele projekte te individualiseer en word daar van hulle verwag om die konsepte, tegnieke en vaardighede individueel te interpreteer en toe te pas.

VISUELE KUNSTE dek ‘n breë veld van kreatiewe praktyke wat die hand, oog, intellek en verbeelding betrek binne die konseptualisering en skepping van twee-dimensionele en drie-dimensionele kunswerke, voorwerpe en omgewings wat verteenwoordigend is van die estetiese, konseptuele en ekspressiewe belange van individue of groepe. Leerders verwerf die bevoegdheid om praktiese en estetiese besluite te maak binne die ontwikkeling van ‘n samehangende groep werke. Die vak Visuele Kunste behels selfuitdrukking en bied aan leerders wyses om betekenisvol om te gaan met en te reageer op hulle wêreld. Dit verskaf geleenthede om leerders te stimuleer en te ontwikkel. Leerders se kreatiewe verbeelding word deur visuele en tasbare ervarings asook die vernuwende eksperimentele gebruik van materiale en tegnologie ontwikkel tydens die realisering van hulle idees. Die vak moedig ook die leerders aan om elkeen hul eie visuele taal en geletterdheid te ontwikkel deur ingelig en beïnvloed te word deur die studie van geskiedkundige en kontemporêre Visuele Kultuur.

Leerders kan EEN van die volgende Visuele Kunste dissiplines kies om in te spesialiseer tydens grade 10 – 12: Beeldhou, Drukkuns, Fotografie, Skilder, Teken of Keramiek.

ONTWERP is ‘n kreatiewe probleemoplossingsproses wat die studie van beide ontwerppraktyk en ontwerpteorie insluit. Kenmerkend lei die ontwerpproses tot nuwe omgewings, sisteme, dienste en produkte wat uniek kan wees of gerig kan word op massaproduksie, wat handgemaak of met behulp van meganiese of elektroniese metodes geskep kan word. Ontwerp voeg waarde tot die lewe deur die skep van produkte wat nuttig en funksioneel is en estetiese waarde het. Ontwerpprodukte kan sosiale, kulturele en fisiese omgewings vorm tot voordeel van die nasie. ‘n Belangriker aspek is dat Ontwerpleerders toegerus word met kritieke lewensvaardighede soos visuele geletterdheid, kritiese denke en leierskap. Dit moedig ook leerders aan om vindingrykheid en entrepreneursvernuf te beoefen, om strategies te dink en om binne ‘n groep te funksioneer.

Leerders kan EEN van die volgende Ontwerp dissiplines kies om in te spesialiseer tydens grade 10 – 12: Keramiek, Illustrasie, Tekstiel of Juweliersontwerp.