Skip to main content

KUNS AS VAK VIR GR 10 – 2018 – INLIGTINGSAAND VIR OUERS EN LEERDERS – Woensdag 16 Augustus om 17:30-18:30 by die Kunssentrum PJ Olivier
TOELATINGSTOETSE VIR VISUELE KUNS EN ONTWERP – 2018
Alle Gr 9`s wie volgende jaar vanaf Gr 10, Visuele Kuns of Ontwerp, as vak wil neem, sal ‘n toelatingstoets aflê. Gr 9 kunsvakleerders gaan dit tydens die middagklasse doen. Leerders wie tans nie kuns neem nie, moet Vrydag 8 of 15 September vanaf 14:45-16:00 die toets kom aflê.

ART AS SUBECT CHOICE FOR GR 10 – 2018 – INFO EVENING FOR PARENTS AND LEARNERS – wWednesday 16 August at 17:30-18:30 at the PJ Olivier Art Centre
ENTRANCE TESTS FOR VISUAL ARTS AND DESIGN – 2018
All Gr 9’s who intend to do Visual Arts or Design as subject from Gr 10 next year must complete an entrance test. Gr 9 Art Subject learners will do the test during the afternoon classes. Learners who are not currently taking Art as subject must come to do the test on Friday 8 or 15 September from 14:45-16:00.