Vennote

VENNOTE

 

Ons bedank die volgende mense en organisasies vir hul voortgesette ondersteuning en dat hulle ons in staat stel om die beste moontlike kunsopvoeding aan te bied. Sonder hul hulp sal die Kunssentrum nie kan wees wat dit vandag is nie.


Cape Town Creative Academy
Elizabeth Galloway Academy of Fashion Design
Peter Clarke Art Centre
Frans and Marié Grotepass
Het Jan Marais Fonds
Hugo Naudé Kunssentrum
Inscape Education Group
Jack Meyer Kunssentrum
KickstART – Stellenbosch Outdoor Sculpture Trust
Stellenbosch Jeugtrust
Marié Stander Kunsskool
PNA
Proud Partners
Salon 58
Sandra Hanekom
Sotheby’s International Realty
Stellenbosch Academy of Design and Photography
Tygerberg Kunssentrum
Unistat


VOEDERSKOLE

 

Die PJ Olivier Kunssentrum bied ‘n waardevolle geleentheid aan leerders in hoërskole in Stellenbosch, Somerset-Wes en die Strand. Leerders van hierdie skole kan óf Visuele Kunste óf Ontwerp as een van hul skoolvakke vanaf graad 10 tot graad 12 neem.

Die volgende skole in die omgewing bied hierdie vakke deur die PJ Olivier Kunssentrum aan:


Calling Academy
Hoërskool Cloetesville
Hoër Meisieskool Bloemhof
Hoërskool Kayamandi
Hoërskool Kylemore
Hoërskool Lückhoff
Hoërskool Parel Vallei
Paul Roos Gimnasium
Rhenish Girls’ High School
Somerset West Private School
Hoërskool Stellenbosch
Stellenbosch Waldorf Skool