Wat Ons Doen

WAT ONS DOEN

 

Die Kunssentrum PJ Olivier is een van slegs ‘n paar kunssentrums in Suid-Afrika. Gedurende die afgelope dekades is kunssentrums as instellings van uitnemendheid gevestig. Hoë standaarde word deur opvoeders en leerders gehandhaaf. Ons presteer uitmuntend op sowel nasionale as internasionale vlak.

Die Kunssentrum PJ Olivier vorm ‘n integrale deel van die Stellenbosch-gemeenskap aangaande Kunsopvoeding. Daar word toegewyd gestrewe na die lewering van die beste moontlike Kunsopvoeding. Deur geïnspireerde onderrig, harde werk en leierskap oor 50 jaar heen, handhaaf ons ‘n trotse en voortreflike reputasie.

Ons strewe om te fokus op die estetiese opvoeding van die holistiese persoon eerder as net op tegnies georiënteerde ‘opvoeding’ in die produktiewe vaardighede. Dit behels die stimulering en ontwikkeling van die individu se kreatiewe denke, kritiese kapasiteit en visuele geletterdheid wat voorkeur geniet bo die blote ‘voortbring’ van kunswerke wat natuurlik uit die kreatiewe proses vloei.

Ons bedien met trots sowat 16 skole in die groter Stellenbosch- en omliggende omgewings en bied kurrikulêre en buitekurrikulêre kursusse in Visuele Kunste en Ontwerp aan leerders van grade 1 tot 12.

Ons Visie

Om inklusiewe Kunsopvoeding aan alle leerders van ons multi-kulturele samelewing te bied en ‘n voorbeeldige en leidende rol te speel ten einde waarde tot mense se lewens toe te voeg.

Ons Missie

Om as ‘n skakel tussen leerders, ouers en die gemeenskap van Stellenbosch te dien.
Om kreatiewe denke en probleemoplossingsvaardighede onder mense te ontwikkel ten einde groter bewustheid van hulself en die omgewing aan te moedig.